Matthijs Goddijn

Matthijs Goddijn

Ruud is een collega waar je fijn mee kan samenwerken. altijd positief, gedreven en kritisch. kent de markt en de productie processen en wanneer niet dan maakt hij zich die eigen. Ruud is bijna 24/7 beschikbaar geweest voor mij en heeft hart voor het bedrijf en zijn collega’s.

Technical Project Manager at Royal van Lent Shipyard (FEADShip)